ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಶ್ರೀ|| ಬಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣರಾವ್‍  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಆಂಧ್ರ ಅಭಿನಯಕಾರರು