ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಲೇಖನಗಳು
ಅಂತರ್ನಾಟಕ
ಸೋಸಲೆ,ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ
ಅಂತ್ಯಸೇವೆ
ಎ.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್‍
ಅಟ್ಟದಾಟ
ಶ್ರೀ| ಎಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ
ಅಟ್ಟದಾಟ
ಶ್ರೀ| ’ಕ್ಷೀರಸಾಗರ’
ಅಟ್ಟದಾಟ ೨.
ಶ್ರೀ| ಎಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ
ಅದು ಏಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ
ಎಸ್‍.ಎ.ಮೂರ್ತಿ
ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೆ
ಪಿ.ವಸಂತೀಬಾಯಿ
ಅನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ, ರಂಗಭೂಮಿಯೂ
ಸಂಪಾದಕರು
ಅಭಿನಯಕಲೆ-ಅದರ ವೃತ್ತಿ
ಭಾಷಣಗಳ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು-ಎಂ.ಎಸ್‍.ಆರ್‍.ಮತ್ತು [ಸಂ]
ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ
ಭರತಾಚಾರ್ಯ
ಅಭಿಲಾಷೆ
ಗೋಸಲ
ಅರಸ
ಶ್ರೀ ಅರುಣ
ಅರಿಕೆ
ಎಂ.ಎಸ್‍.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಅಳಿಯನ ಹಬ್ಬ
ಸಂಪಾದಕರು
ಅವನು ಯಾರು?
ಶ್ರೀಎಸ್‍. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ
ಅಶ್ವತ್ಥಾರ್ಮ
ಎ.ಎಸ್‍. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ
ಅಶ್ವತ್ಧಾರ್ಮ
ತ. ಸು. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
ಅಹಲ್ಯಾ
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ