ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ವೆಂಕಟೇಶ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ತಾಳೀಕೋಟೆ
ಅಟ್ಟದಾಟ
ಅಟ್ಟದಾಟ ೨.
ಮಕ್ಕಳ ’ಕಿನ್ನರೀ’ಆಟಗಳು
ಚಿತ್ರ
ಬರುವು
ಸಂಗೀತ
ನಾವೂ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು
ವಾದಭೂಮಿ
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿನ ನಟಿಯರು
ರಂಗಸ್ಥಳವೂ,ಸ್ತ್ರೀಯರೂ
ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿಗಳು