ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ವಿ.ಆರ್‍.ವಾಸುದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ರಷ್ಯದ ರಂಗಭೂಮಿ