ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಪಂಡಿತ ಕೇಶವಶರ್ಮ ಗಲಗಲಿ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಕರ್ಣಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಭವಿಷ್ಯತ್‍