ಸಂಕುಲ


ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ

  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ವಿ.  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗ ಹರಿದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ರೇಖೆಗಳು
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕರಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೃತ ಹೊರನೋಟಗಳು
ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಪೂರ....
ಸಂವೇದನೆಯ ನೆಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮ...
ಬೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ
ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ.....
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಲಾವಿದರ ಶಿಬಿರ - ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ಯಾದಿ...
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಭೂಮಿ
ಜಾಮಿನಿರಾಯ್ : ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯ ಸೊಬಗು
ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಮಾಧ್ಯಮ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂವೇದನೆಯ ನೆಲೆಗಳು
ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ