ಮಾತುಕತೆ


ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ

  ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ ಬಿ. ಆರ್.  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ತ್ರಿಚೂರು ನಾಟಕ ಶಾಲೆ
ಅಭಿನಯ ಕಮ್ಮಟ
ದಿವಂಗತ ಗುರು ಮಣಿ ಮಾಧವಚಾಕ್ಯಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ನೀನಾಸಮ್ ಗೌರವ ನಮನ
ನೀನಾಸಮ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪಾರಂಪರಿಕ ಲೋಕನಾಟ್ಯ ಸಮಾರೋಹ
ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಕಾಜಿಯರೆ, ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್‌ನ ಸ್ವಗತಗಳು
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಶಿಬಿರ
ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ರಂಗಸಂಗೀತ
ಭ್ರಮ್ಯಮಾನ ಅಸ್ಸಾಮ್‌ನ ಸಂಚಾರಿ ರಂಗಭೂಮಿ
ಐತಿಹ್ಯಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಐತಿಹ್ಯ ಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಐತಿಹ್ಯಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಐತಿಹ್ಯ ಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಐತಿಹ್ಯಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ
ಐತಿಹ್ಯಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಐತಿಹ್ಯಮಾಲೆಯ ಕಥೆಗಳು
ಸೋಮನಾಥ : ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕಥನಗಳು
ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಕಾಯಕ
ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯ ಮೋಹ
ಅಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕುವೆಂಪು ನಾಟಕಗಳು : ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ
ತೆಯ್ಯಂ, ಮುಡಿಯೇಟ್ಟು, ಕಳರಿಪ್ಪಯಟ್ಟು