ಸಂವಾದ


ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಸಂಕಲನ

  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
'ಕತೆಗಾರನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ'
ಭಾಷೆ-ಭಾವನೆ-ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ*...
ಕಲ್ಲುಕರಗುವ ಸಮಯ
ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಪ್ರಭೇದ: ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್
ಹೊಸಓದು
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬೇಚೈನು...
ಅರ್ಥ
ಮಾಸ್ತಿ ಕಥಾಲೋಕ: ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ
ರಸ್ತೆಯಂಚಿನ ಗಾಡಿ
ಮತ್ತೆ ಬರೆದ ಕಥೆಗಳು
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
'ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ': ತಂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು...
ಸಂಪಾದಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಚರ್ಚೆ
ಆನಂದಕಂದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು
ಸಾರ್ಥದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ*
"ಆ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೊಬ್ಬ ಬರೆಹಗಾರ ಬೇಕಿದ್ದಿತು.." ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ವ್ಯಾಸರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಳರ ಕಥೆಗಳು: ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ...
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
ಬಡತನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅಂತಃಕರಣದ ಹೂವುಗಳು...
ಸಂಪಾದಕನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು...
'ಬಿರುಕು' ಮತ್ತು 'ಅಕ್ಕ' : ಚಲ್ಲಾಡಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ತೇರನೆಳೆಯತಾರ ತಂಗೀ...
ಬಿ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯ*