ಸಂಕುಲ


ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ

  ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್. ಎನ್.  ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನಗಳು
ಗಾಯಕರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೌರವ; ವೀಣಾ ವೈಭವ; ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ
ನೃತ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮೋಲ್ಲಂಘನೆ; ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಿಯತೆ
ನೃತ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಭಜಗೋವಿಂದಂ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ `ಕಲೆ' ಕಲಿಸುವ ವೈಖರಿ
ನೃತ್ಯೋತ್ಸವಗಳು ಗುರುವಂದನೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ
ಹಂಪಿಯಲ್ಲೊಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ
ನಿಷಿದ್ಧಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಸಿದ್ದಮಾಡಿ ತೋರಿದ ನೃತ್ಯಗಾತಿಯರು
ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯರ ನಡುವೆ ಅರಳಬೇಕಾದ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಮುಖವಲ್ಲ
ಜನಪರ ಆಶಯದ ಚಿತ್ರಯಾತ್ರೆ
ಉತ್ಸವಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಬೈಗೂ-ಬೆಳಗೂ ನಾದೋತ್ಸವ