ಸಂಕುಲ


ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ

  ಸಂಪುಟ ೪ ಸಂಚಿಕೆ ೨೨ ಮೇ-ಜೂನ್, ೧೯೯೭
ಬಿನ್ನಹ
ವಿಜಯಾ
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ - ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯಷ್ಟಿಪ್ರವೇಶ
ರಾಮಾನುಜಂ ಪಿ. ಎಸ್. ಡಾ
ಗೀತ ಸಂಗೀತ ಗಾರುಡಿಗ ಕೈವಲ್ಯ ಕುಮಾರ ಗುರವ
ಎನ್ಕೆ
ನವೀನ ಬಾಸುರಿ ಶೋಧಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋಡಖಿಂಡಿ
ಎನ್ಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ
ಲಲಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್
ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು
ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಷಡಕ್ಷರಿ
ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರತಿಫಲನ
ಹೆಗ್ಡೆ ಜಿ. ಎಸ್.
ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ
ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ ಎಂ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂವೇದನೆಯ ನೆಲೆಗಳು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ವಿ.
ಆಂದ್ರೆ ವಾಜ್ದ ಅವರ `ನೆರೆ' ನೆನಪುಗಳು
ಸುರೇಶ ಬಿ.
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ
ಸ್ವಾಮಿ (ರವೀ) ಕೆ. ಎಸ್. ಎಲ್.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆರ್.
ಅವರೊಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಸಮುದ್ರ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಂ. ಎಚ್. ಪ್ರೊ
ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ