ಸಂಕುಲ


ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆಗಳ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ

  ಸಂಪುಟ ೨ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್, ೧೯೯೫
ಬಿನ್ನಹ
ವಿಜಯಾ
ತಾಳ ಲಯಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗೀತ - ವಾದನ - ನರ್ತನ
ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್ ಕೆ. ಎಂ.
ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ : ಒಂದು ರಂಗಸಾಧ್ಯತೆ
ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಧವ ಆಚಾರ್ಯ
ಕಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪಹರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ರಾಮಾನುಜಂ ಪಿ. ಎಸ್. ಡಾ
ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗ ಹರಿದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ರೇಖೆಗಳು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ವಿ.
ಉರಿಯ ಉಯ್ಯಾಲೆ
ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್
ಉರಿಯ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್. ಎಸ್. ಡಾ
ದೃಶ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವಣ ಸಾಮರಸ್ಯ
ವಿಶಾಲಾ
ಶ್ರೀರುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗಾರ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಗೋರಟಾ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕರಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೃತ ಹೊರನೋಟಗಳು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕೆ. ವಿ.
ನೃತ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ ಹೊಸದು ಹೂರಣ ಅದೇ
ಚಂದರ್
ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯರ ನಡುವೆ ಅರಳಬೇಕಾದ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್. ಎನ್.
ಗುಪ್ತ ಸಂತೋಷದ ತಹತಹಿಕೆಯೇ ಬಂಡವಾಳವಾದಾಗ
ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ರುಕ್ಕೋಜಿ
ಸಹೃದಯರಂಗ