ರಂಗಭೂಮಿ


ಒಂದು ಕಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ

  ಪ್ರಭೇದ:  ಕಥೆ
ಅಹಲ್ಯಾ
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ
ನಾಗಾನಂದ
ಶ್ರೀ ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಕಮಲೆ
ಶ್ರಿಮತಿ ವಸುತಿಬಾಯಿ ಪಡಕೋಣೆ
ಮದುವೆಯ ಸೂಟ್‍
ಸಂಪಾದಕರು
ಸಿಂಹ
ಸಂಪಾದಕರು
ಸುಬ್ಬೂ ನಾಟಕದ ಒಂದು
ಶ್ರೀ|ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು
ಸಂಪಾದಕರು
ಸಿಂಹ
ಸಂಪಾದಕರು
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ(ಮುನ್ನುಡಿ)
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಶ್ರೀ| ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಶ್ರೀ|ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ವಿರಾಟಪುರುಷ
ಆರ್‍.ವಿ.ಜಹಗೀರ್‍ದಾರ್‍
ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ
ಸಂಪಾದಕ
ಆಧುನಿಕ ನಾಟ್ಯ
ಆರ್‍.ವಿ.ಜಾಗೀರದಾರ್‍
ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೆ
ಪಿ.ವಸಂತೀಬಾಯಿ
ಕಮಲಾ
ವೈನತೇಯ
ಶ್ರೇಣೀ
ಸಂಪಾದಕರು
ನಾಟಕಗಳು
ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು
ಶರಣು
ಶ್ರೀ.ದಾ.ತ.ರಾಜಮನಿ ಹುನಗುಂದ
ಆಚಾತುರ್ಯ
ಕೈವಾರ್‍, ರಾಜಾರಾವ್‍
ಮದುವೆ ಕೋಟು
ಜಿ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್‍
ಹುಚ್ಚು ಸುಮತಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತೀಬಾಯಿ,ಪಡಕೋಣ
ಪುಣ್ಯಪರ್ವ
ಹ.ಸೂ.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಮಯುರ
ದೇವುಡು
ಮಯೂರ
ದೇವುಡು
ಮಯೂರ
ದೇವುಡು
ಸತೀ ಸಂಯುಕ್ತೆ
ಕೆ.ಭೀಮರಾಯರು
ಸತೀ ಸಂಯುಕ್ತೆ
ಕೆ.ಭೀಮರಾಯರು
ಸತೀ ಸಂಯುಕ್ತೆ
ಕೆ.ಭೀಮರಾಯರು
ಒಂದು ಚಿತ್ರ
ಆರ್‍.ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ
ಹೂವಿನ ಆಸೆ
ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ವಿರಹಿ
ಕೆ.ಬಿ.ಕುಲರ್ಕಣಿ
ಹೂವಿನ ಆಸೆ
ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ಹೂವಿನ ಆಸೆ
ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
ದಾಳಂಬಿ
ಹ.ಸೂ.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
ತಪ್ಪೋ-ಒಪ್ಪೋ?
ನಾಗರಾಜರಾವ್‍
ದೀಪಾವಳಿ
ಜಿ.ವರದರಾಜರಾವ್‍
ಮಾಂಗಲ್ಯ
ಚಿ.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ
ಮಾಂಗಲ್ಯ
ಚಿ.ಸದಾಶಿವಯ್ಯ
ನಾಟ್ಯಾವತರಣ
ಅತ್ರಿ
ದೀಪಾವಳಿ
ಜಿ.ವರದರಾಜರಾವ್‍
ಕೃತಕರ್ಮ
ಯಶೋದ ಕಿಶೋರ
ಕೃತಕರ್ಮ
ಯಶೋದ ಕಿಶೋರ